ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΑΣ ΕΦΚΑ

ΔΑΣ ΕΦΚΑ για ηλεκτρονική ψηφοφορία

Δ.Ε. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

Δ.Ε. ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ – ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σ.Ε.Κ. ΠΡΟΣ ΔΑΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΚΕ

2022.06.27 -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΕ ΕΦΚΑ Κεντρ.Μακεδ. για Σύνθεση Προεδρείου Προσωρινής Διοίκησης Συλλόγου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ ΕΦΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

Τοποθέτηση Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗ στην καταστατική συνέλευση του συλλόγου 15/6/2022

ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 2022 (2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΓΙΑ ΤΙς ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΈΣ ΑΛΛΑΓΈΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΠ. ΚΑΤΑΣΤ. ΣΕ ΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2022

ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΌΤΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δ.Ε. για την Καταστατική ΓΣ

1 2 3 4 65