Εγκύκλιοι

Τα σημαντικότερα νέα της ημέρας

Invalid or Broken rss link.
Επάνω

Εγκύκλιοι

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 53 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»

Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθµίσεις Θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και Άλλες ∆ιατάξεις» στους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων

Γνωστοποίηση διατάξεων των παρ 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011

Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 10, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115)

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 54 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις"

Εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισµένους των πρώην ειδικών ταµείων

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του σχετικά µε την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Γνωστοποίηση δηµοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις µεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής.

Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής

∆ηµοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά µε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012

Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τοµείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α΄, 222)

Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093

Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τοµέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά µε την µείωση των εφάπαξ βοηθηµάτων.

Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης και νοµοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.

Γνωστοποίηση ρυθµίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά µε την µείωση των συντάξεων

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων αναπήρων τέκνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 37 του Ν. 3996/2011

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 49 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων κατ’ εφαρμογή του Ν.3863/10 (άρθ. 10 παρ.17 περ.β) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης

Συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων τέκνων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ.17 περ. β του Ν. 3863/2010.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.

1. Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης σε σχέση με τις προϋποθέσεις θεμελίωσης και κατοχύρωσης συντ/κού δικαιώματος με τις διατάξεις των νόμων 3863/10 και 4093/12.
2. Αντιμετώπιση πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του ν.3996/11 στις προϋποθέσεις αρμοδιότητας στην διαδοχική ασφάλιση

Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 13/2011 για την αναγνώριση χρόνου σπουδών

Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 50 του νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις

Σχετικά με θέματα που έχουν ανακύψει για την αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του ν.3863/2010

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010

Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου σπουδών με τις διατάξεις της παρ. 18 του αρ. 10 του ν. 3863/2010 ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας- ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

 
 
Powered by Phoca Download
Real time web analytics, Heat map tracking

Αρχείο άρθρων

Powered by mod LCA

Είσοδος μέλους

Πρωτοσέλιδα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 50276 επισκέπτες και 2 μέλη

Ημερολόγιο

Ιανουάριος 2020
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31