ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ 
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ