ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΚΕ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Θέμα: Μεταστέγαση του Γ’ Τοπικού Υπ/τος ΕΦΚΑ Μισθωτών (τ. ΙΚΑ Νεάπολης Θεσσαλονίκης).
Το Γ’ Τοπικό Υποκατάστημα
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ