ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΑΚΕ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ                                                

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΑΝΔΡΕΑ         
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ