ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Με τον με το ν4354/2015 καθιερώθηκε νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν η ψαλίδα των αμοιβών ανάμεσα στους συναδέλφους και
τις κατηγορίες ΠΕΤΕ
και ΔΕΥΕ
έχει μεγαλώσει. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο αίσθημα
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ