ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Την 01/09/2017 πραγματοποιήθηκε η 18η τακτική Συνεδρίαση του Συλλόγου μας στην οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ