ΕΔΟΘ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
στην Ελλάδα εδώ και επτά χρόνια, τα προγράμματα λιτότητας διαδέχονται το ένα το άλλο και η άκρη του τούνελ δεν έχει ακόμη φανεί. Εδώ και επτά χρόνια , η τρόικα επιβάλλει μέτρα λιτότητας
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ