ΕΔΟΘ ΔΑΚΕ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 καλούμαστε να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας για το συνέδριο της ΕΔΟΘ NT-ΑΔΕΔΥ
ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ