Αποζημίωση υπαλλήλων για την γραμματειακή υποστήριξη ΚΕΠΑ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αριστοτέλους 15 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54624

Τηλ. 2310 981829-Κιν. 6947003486  Φαξ 2310 900111 / 2310 29

MAIL: seikathess@yahoo.com

ΑΡ.ΠΡΩΤ.324                                                                                                             Θεσ/νίκη 6/6/2014 

                                                                                                                                        ΠΡΟΣ

                                                                                                                                     ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                                                                                                             Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

                                                                                                                                 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

                                                                                                                        ΓΕΝ.Δ/ΤΡΙΑ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                                                                      Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

                                                                                                                                    ΠΟΣΕ ΙΚΑ                          

                                                                                                                   ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ (ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)

 Θέμα: Αποζημίωση των υπαλλήλων για την γραμματειακή  υποστήριξη επιτροπών ΚΕΠΑ

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα για τον λόγο τον οποίο δεν έχουν πληρωθεί ποτέ οι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετέχουν στις επιτροπές αναπηρίας των ΚΕΠΑ ως γραμματειακή υποστήριξη. Είναι οι μοναδικοί υπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα που ενώ πηγαίνουν στις επιτροπές των ΚΕΠΑ δεν αμείβονται για την συμμετοχή τους όπως προβλέπεται . Μετά από επανειλημένες  συναντήσεις με τον Δ/ντή του Περ/κούΥποκ/τος Θεσσαλονίκης καθώς και την ρητή διαβεβαίωση του κ. Διοικητή από τον Δεκέμβριο του 2013 κατά την επίσκεψή του στο Περ/κό Υποκ/μα, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν δόθηκε λύση.  Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι συνάδελφοι να μην μπορούν να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Σε όλα αυτά τις τελευταίες μέρες προστέθηκε και η καθημερινή μετακίνηση των συναδέλφων που μετέχουν στις επιτροπές σε άλλο Υποκατάστημα (στην Πύλη Αξιού ) με προφορική μόνο εντολή του Δ/ντή χωρίς υπηρεσιακό σημείωμα.

Ζητάμε να μας ενημερώσετε για την ακριβή διαδικασία και τους λόγους της μη καταβολής των αποζημιώσεων μέχρι σήμερα , και να δώσετε άμεση λύση στο δίκαιο αίτημα των υπαλλήλων του Περ/κού Υποκ/τος Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους, αντιμετωπίζουν τόσο καιρό το πρόβλημα. Αλλά  η κοροϊδία και η αυθαιρεσία έχουν τα όρια τους.

Σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση και προκειμένου να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, είμαστε αποφασισμένοι να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

                                                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                                                                      Ο Γεν.Γραμματέας

 

 

Μίξιος Στράτος                                                                                                                 Κάμτσης Σωτήρης

 

Έγγραφο προς Διοίκηση για ΚΕΠΑ 6-2014